BOEHLERIT

SERT METAL VE TAKIM SANAYI VE TICARET A.Ş.

B2B ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

 

 • SATICI

Unvanı                 : …………………………………………………………………………………

 

Adresi                  : …………………………………………………………………………………

 

Mersis No : …………………………………………………………………………………

 

Telefon                : …………………………………………………………………………………

 

Faks                     : …………………………………………………………………………………

 

E-Posta                : …………………………………………………………………………………

 

Bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.

 • ALICI

Unvanı                 : …………………………………………………………………………………

 

Fatura Adresi       : …………………………………………………………………………………

 

Vergi Dairesi        : …………………………………………………………………………………

 

Vergi No              : …………………………………………………………………………………

 

Mersis No : …………………………………………………………………………………………

 

Varsa KEP           : …………………………………………………………………………………

 

Telefon                : …………………………………………………………………………………

 

Faks                     : …………………………………………………………………………………

 

E-Posta                : …………………………………………………………………………………

 

Bundan böyle kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.

ALICI ve SATICI bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre faaliyette bulunan SATICI ile gerçek kişi veya tüzel kişi tacir olan ALICI arasında akdedilmiştir.

Web Sitesinde yer alan “Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi”, diğer şartlar ve politikalar bu Sözleşmeye konu işlemlere aykırı olmadığı sürece ALICI için geçerlidir.

ALICI, tüketiciler için geçerli olan, tüketici mevzuatından doğan hükümlerin (cayma hakkı, ön bilgilendirme formu vb.) kendisi için de geçerli olmadığını bildiğini ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri sürmeyeceğini beyan ve kabul eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Bu B2B Ürün Satış Sözleşmesinin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait olan www.boehlerit.com.tr alan adı altındaki internet adresinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
 • Bu Sözleşmenin konusunu teşkil eden ve ALICI tarafından satın alınan ürünlerin türü, miktarı, marka / modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıdaki gibidir:
 • ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Türü                        : …………………………………………………………….

 

Marka/Model                   : …………………………………………………………….

 

Adedi                               : …………………………………………………………….

 

Teslimat Adresi               : …………………………………………………………….

 

Teslim Edilecek Kişi        : …………………………………………………………….

 

Teslim Şekli                    : …………………………………………………………….

 

Fatura Adresi                  : …………………………………………………………….

 

 • ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DÂHİL TESLİM FİYATI

 

Ürünlerin Toplam

Fiyatı                               : …………………………………………………………….

 

Ürünlerin Toplam

Vergisi (KDV)                  : …………………………………………………………….

 

Toplam Kargo Ücreti      : …………………………………………………………….

 

Toplam Teslim Fiyatı      : …………………………………………………………….

 • ALICI, internet sitesi üzerinden ancak maximum (….) TL karşılığında ürün siparişi verebilir. Bu miktarı aşacak şekilde yapılan siparişler, SATICI tarafından kabul edilmez ve işleme konulmaz. Bu tür siparişler için ALICI’nın doğrudan SATICI’ya başvurması gerekir.
 • Teslim edilecek kişinin özel olarak tayin edilmesi halinde, ürün teslimatı yalnızca bu kişiye gerçekleştirilir. ALICI tarafından ürünün teslim edileceği kişinin özel olarak belirtilmemesi halinde ürün sipariş adresinde teslim edilecek olup; ALICI, bu durumda ürünün yetkili kişilerce teslim alınmadığını ileri sürerek SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. 
SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
SATICININ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ÜRÜN SATIŞI YAPILMASI VE BUNUN İÇİN UYGUN ELEKTRONİK ORTAMIN SAĞLANMASI:
 • SATICI kendisine ait olan boehlerit.com.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği ürün satışı için gerekli teknik altyapıyı ve elektronik ortamı sağlar.
 • Ürün fiyatları internet sitesinde ilan edilir. Bu fiyatlar ürünlerin nihai satış fiyatları olup; SATICI tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene dek geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 • SATICI, elektronik ortamda satışa sunduğu ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Satılan ürünün fiyat ve özellik bilgilerinde hata olması halinde SATICI bunu ALICI’ya bildirir, ALICI’nın tercihi doğrultusunda siparişi düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. ALICI bu nedenle SATICI’dan sair herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, sözleşme konusu ürünü siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim eder. ALICI, ürün teslimi ile bunların kargoda olup olmadığını teyit eder. Bu gibi hususları, teslimden itibaren (….) gün içinde bildirmelidir, aksi halde SATICI, ALICI’nın taleplerini karşılamakla yükümlü olmaz.
 • SATICI tarafından yapılan ürün satışı kendi stokları ile sınırlıdır. Ürünün SATICI’nın internet sitesinde teşhir edilmesi SATICI tarafından ürünün stokta bulunduğunun taahhüt edildiği şeklinde yorumlanamaz. SATICI stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmaktan imtina edebilir, siparişi iptal ederek sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir.
 • SATICI tarafından ALICI’ya yapılan ürün satışları, hiçbir hal ve surette ALICI’ya tek satıcılık yetkisi verildiği ya da coğrafi olarak münhasır satış yetkisi tanındığı şeklinde yorumlanamaz. SATICI dilediği tüm alıcılara doğrudan hizmet vermekte ve ürün satışı yapmakta serbesttir.
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ALICIYA TESLİM EDİLMESİ:
 • Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya teslim edilmesi için bu sözleşmenin ALICI ve SATICI tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmesi ve Ürün bedelinin ALICI’nın internet adresi üzerine tanımlanmış bulunan ödeme vasıtaları üzerinden ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Bu masraflar, ürün satışı esnasında ürün fiyatına ilave edilerek ödeme esnasında ALICI’dan tahsil edilir.
 • SATICI, verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkânlarına göre hızlı bir şekilde ALICI’ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir. Ancak SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, hukuken mücbir sebep sayılan durumlar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü haller nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ve/veya ürün teslimi imkânsız hale gelir ise, durumu derhal ALICI`ya bildirir ve ALICI’nın siparişini iptal eder.
 • Bu durumda ALICI’ya ödemiş olduğu ürün bedeli iptal tarihini takip eden 10 gün içerisinde nakden ve defaten ödenir. SATICI, böyle bir durumda sözleşme koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI bakımında, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt olarak addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Ürünün nakliyesi esnasında maruz kalabileceği hasarlardan doğabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir.
 • Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir.
 • ALICI’nın talep ve talimatı ile satın alınan ürünün SATICI tarafından ALICI adresinden farklı bir adrese teslimi talep edilir ise, ürün teslimi bildirilen bu adrese gerçekleştirilir. ALICI bu şekilde yapılmış olan teslimatı kendisine teslim yapılmış gibi kabul eder. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
 • Teslimat ALICI tarafından bildirilen adrese yapıldığı hallerde dahi, ürün faturası ALICI adına kesilir. 
ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
SATIŞ ÖNCESİ ÖN BİLGİLENDİRME:

ALICI, www.boehlerit.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ:
 • ALICI, ürün bedelini internet sitesinde tanımlı ödeme şekillerinden birini seçerek ya SATICI’nın banka hesabına havale yoluyla ya da kredi kartı ile gerçekleştirebilir. 
 • ALICI tarafından siparişin verilmesi itibaren (….) saat içerisinde ürün bedelinin ödenmemesi halinde, ALICI’nın siparişi otomatik olarak iptal edilir, bu Sözleşme hükümsüz hale gelir ve SATICI’nın ürün teslim yükümlülüğü doğmaz. 
 • (….) 
TESLİM EDİLEN ÜRÜNÜ KONTROL ETME VE MALIN AYIPLI TESLİMİ HALİNDE SATICIYA DERHAL BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 • ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.
 • Bu süre zarfında ALICI tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaması takdirde, ürünün ALICI’ya hasardan ari ve ayıpsız, tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği kabul edilir.
 • ALICI, üründe ayıp tespit edilmesi durumunda her ne sebeple olursa olsun SATICI’dan mahrum kalınan kar, fiyat farkı gibi dolaylı zarar taleplerinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICININ TÜKETİCİ TALEPLERİNDEN VE/VEYA NİHAİ ALICILARIN TALEPLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU:
 • ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve ilgili sair yasal mevzuat ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranması nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümüyle kendisine aittir.
 • SATICI’nın her ne sebeple ve her ne nam altında olursa olsun, nihai tüketiciye herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ALICI, bu bedeli tüm ferileri ile birlikte herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın SATICI’nın ilk yazılı bildirimi üzerine nakden ve defaten ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Taraflar, her ne sebeple olursa olsun SATICI’nın ALICI ve/veya ALICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan müşterileri de dahil olmak üzere tüm nihai alıcılarına karşı herhangi bir sorumluluğu olmadığı hususunda mutabıktırlar. Bu sayılanların haksız fiil, sözleşmesel talepler, doğrudan zarar talepleri ya da kar kaybı gibi dolaylı zarar talepleri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm talepleri bütünüyle ALICI’nın sorumluluğunda olup; bunların SATICI’dan talep edilmesi mümkün değildir.
 • ALICI, SATICI’nın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın SATICI’nın ilk talebi üzerine nakden ve defaten tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
GARANTİ
 • Sözleşme konusu ürünler üretim hatalarından doğabilecek arızalara karşı, teslim tarihinden itibaren […] yıl süre ile SATICI’nın garantisi altındadır.
 • Kullanıcı hatalarından, kaza sonucu veya mücbir sebeplerden oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME:

Bu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında vuku bulacak her türlü uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanacak olup; uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MUHTELİF HÜKÜMLER: 
 • Bu Sözleşme ile bağlantılı olarak yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak e-mail, fax, iadeli taahhütlü posta, telgraf ya da noter yolu ile yapılacaktır. 
 • Taraflar, bu Sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda SATICI’nın ticari defter ve kayıtlarının, SATICI’nın sistemlerinde ve internet sitesinde saklanan verilerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. maddesi gereği kesin delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 • Taraflardan herhangi birisinin bu Sözleşmeden kaynaklanan bir hakkını kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek olup; söz konusu hakkın daha sonra kullanılması ya da icra edilmesi önünde engel teşkil etmeyecektir. 
 • Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle kısmen ya da tamamen geçersiz, hukuka aykırı ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu geçersizlik, Sözleşmenin bütününü ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve/veya uygulanabilirliğini etkilemez. Herhangi bir hükmün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunun tespit edilmesinin ardından, Taraflar bu Sözleşmeyi, Tarafların ilk niyetini mümkün olan en iyi şekilde yansıtacak biçimde, karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde değiştirmek için iyi niyetli olarak müzakereler yürütecek ve buradaki işlemlerin mümkün olan en geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 
 • SATICI, bu Sözleşmeyi bildirimsiz olarak dilediği zaman kısmen veya tamamen devredebilir. Ancak ALICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.